Wykonanie aktualizacji części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów obrębów ewidencyjnych Lipowiec Kościelny, Szydłowo, w zakresie zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych i przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków. 
1. Lipowiec Kościelny – 1 828 ha
2. Szydłowo – 572 ha

© Copyright 2022 Miarbud.pl
P.P.U.M.H. „MIARBUD” s.c.
ul. Księdza Piotra Skargi 7
06-500 Mława
Piotr Żochowski
602 266 006
Andrzej Żochowski
606 136 855
crossmenu