Realizacje

Poniżej przedstawiamy nasze najważniejsze realizacje .

Wykonanie aktualizacji użytków gruntowych oraz ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Zmienionych klas gruntów i użytków gruntowych objętych klasyfikacją w obrębach Bindużka, Brzóze Duże, Brzóze Małe, Dąbrówka, Drozdowo, Grudunki, Łachy Włościańskie, Nowe Drozdowo, Nowe Łachy, Orłowo, Stary Sielc gmina Rzewnie.

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

Do aktualizacji operatu ewidencji gruntów zalesionych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. (36 działek z gmin: Płoniawy Bramura, Rzewnie, Młynarze, Różan, Szelków powiatu Makowskiego).

Ponowna klasyfikacja gruntów

Zmienionych klas gruntów i użytków rolnych obręb Szerominek jednostka ewidencyjna Płońsk-Gmina.
 

Ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Zmeliorowanych wsi Białowieża gm.Pułtusk
 

Ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów wsi Lipniki Nowe, Moszyn.

Przeprowadzenie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych wraz z aktualizacją użytków części obrębów Lipniki Nowe i Moszyn gminy Pułtusk oraz opracowanie dokumentacji w celu aktualizacji części opisowej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków.

1. część wsi Lipniki Nowe - 60 ha
2. część wsi Moszyn - 192 ha
Klasyfikator Andrzej Żochowski

Ponowna klasyfikacja gruntów po melioracjach wsi Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny, Osiek Wólka gm. Gołymin.

Przeprowadzenie ponownej klasyfikacji gruntów po melioracjach wraz z aktualizacją użytków i klas oraz opracowanie dokumentacji dla celów aktualizacji operatu ewidencji gruntów w części opisowej i graficznej dla wsi w gm. Gołymin tj. Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny, Osiek Wólka.
1. Klasyfikacja terenów zmeliorowanych – 325 ha
2. Aktualizacja użytków – 649 ha
Klasyfikator Andrzej Żochowski

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmeliorowanych obrębów Krasnosielc, Płoniawy-Bramura, Szelków gm.Karniewo.

Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej do aktualizacji operatu ewidencyjnego wybranych obrębów z gmin. Karniewo, Krasnosielc, Płoniawy-Bramura i Szelków w powiecie makowskim
1. Powierzchnia gruntów zmeliorowanych 559 ha
Klasyfikator Andrzej Żochowski

Wykonanie aktualizacji części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów obrębów Lipowiec Kościelny, Szydłowo.

Wykonanie aktualizacji części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji gruntów obrębów ewidencyjnych Lipowiec Kościelny, Szydłowo, w zakresie zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych i przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków.
1. Lipowiec Kościelny – 1 828 ha
2. Szydłowo – 572 ha

Wykonanie numerycznej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:2000

Do celów opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gm. Wieczfnia Kościelna.
 

Wykonanie numerycznej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:2000

Do celów opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gm. Szydłowo.
 

Ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów i związana z nią aktualizacja części kartograficznej

Prowadzonej w systemie EwMapa dla obszarów pomelioracyjnych kilku wsi położonych na terenie gmin: Dzierzgowo, Strzegowo, Wieczfnia Kościelna.
 

Ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów i związana z nią aktualizacja części kartograficznej

Dla obszarów pomelioracyjnych wsi Byszewo, Czarnostów, Szwelice położonych na terenie gminy Karniewo.
 

Ponowna gleboznawcza klasyfikacja i związana z nią aktualizacja części kartograficznej

Prowadzonej w systemie EwMapa dla obszarów pomelioracyjnych kilku wsi położonych na terenie gmin: Radzanów, Stupsk, Szydłowo
 

Wykonanie numerycznych map katastralnych dla gm. Stupsk pow. mławski.


 
 

Wykonanie w systemie EwMapa numerycznej mapy ewidencji gruntów

Obrębu Lipa położonego w gminie Jednorożec, powiat przasnyski
 

Wykonanie numerycznych map katastralnych dla 3 obrębów

gm. Radzanów pow. mławski (Ratowo, Radzanów, Zgliczyn Witowy) oraz klasyfikacja gruntów zdegradowanych położonych nad rzekami Mławką i Wkrą.