Pracownia Geodezyjna Miarbud

Usługi

Nasza firma wykonuje pełen zakres prac geodezyjnych, począwszy od regulacji stanów prawnych, przygotowania inwestycji, wszystkich map do celów projektowych, przez obsługę inwestycji, do inwentaryzacji powykonawczej i opracowania wymaganych dokumentów do odbioru.
Zakładanie i modernizacja geodezyjnych osnów poziomych i pionowych
Nasza firma stosuje tylko najlepsze metody pracy. Przy zakładaniu i modernizacji geodezyjnych osnów poziomych i pionowych zawsze dbamy o precyzję i dokładność wykonywanych pomiarów. Podczas pomiarów osnów geodezyjnych łączymy metody klasyczne z nowoczesnymi pomiarami GPS.
Pomiary z zastosowaniem odbiorników precyzyjnych GPS
Podczas pomiarów geodezyjnych wykorzystujemy najnowocześniejsze wielofunkcyjne systemy precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego GPS w oparciu o technologię GNSS. Podczas pomiarów wykorzystujemy sprzęt pomiarowy światowej klasy producenta, firmy Leica Geosystems.
Wykonanie map do celów projektowych w formie numerycznej
Mapa do celów projektowych jest niezbędnym dokumentem do wykonania projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowę. W procesie wykonania sprawdzamy aktualność mapy zasadniczej w terenie i w razie konieczności uzupełniamy jej treść niezbędnymi pomiarami geodezyjnymi. Mapy te wykonujemy w formie numerycznej (we wszystkich formatach CAD i innych) a także analogowej na folii lub papierze w zależności od potrzeb naszych klientów.
Tyczenia i inwentaryzacje powykonawcze wszelkich obiektów
Bez wytyczenia geodezyjnego obiektów budowlnanych m.in. nie jest możliwe przestrzenne usytuowanie ich względem istniejących już budynków. Z kolei mapa inwentaryzacyjna jest niezbędna do zakończenia budowy.
Geodezyjna obsługa inwestycji w tym obsługa budowy obiektów kubaturowych
Jest to szereg prac związanych z wytyczeniem budowli, kontrolą prac i inwentaryzacja końcową. Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego to usługi geodezyjne obejmujące tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów budowli, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.
Pomiary przemieszczeń obiektów budowlanych
Przemieszczenie to zmiana położenia obiektu w danej przestrzeni. Nie zakłada ona jednak zmiany kształtów i wymiarów. Wyróżniamy przemieszczenia względne i bezwzględne. Geodezyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń mają na celu sprawdzenie zgodności norm budowlanych i konstrukcyjnych obiektu. Zakres usług geodezyjnych obejmuje pomiary wykonywane w trakcie budowy, jak również podczas eksploatacji budynku. Pomiary te wykonujemy, jeżeli przewiduje je projekt lub na wniosek inwestora.
Sporządzanie dokumentacji dla celów prawnych
W zakres tych usług wchodzą dokumenty takie jak np. projekt podziału nieruchomości, mapy nieruchomości, identyfikacja działek ewidencyjnych, mapy sytuacyjne, uwzględniające pomiary obiektów. Nasza praca zakłada rzetelne podejście do każdego sporządzanego pomiaru i dokumentu.
Opracowania numeryczne map ewidencji gruntów i budynków
Polega na opracowaniu mapy w formie cyfrowej. Składają sie one z różnych warstw, które odpowiadają obiektom rzeczywistym. Istnieją mapy rastrowe i wektorowe. Takie dokumenty są łatwe w aktualizacji i o wiele bardziej poręczniejsze.
Klasyfikacja gruntów
Ponowna gleboznawcza klasyfikacja: gruntów zmeliorowanych, gruntów zrekultywowanych i ulepszonych, zmienionych klas gruntów i użytków rolnych.
Inne, specjalistyczne prace geodezyjne i kartograficzne według potrzeb Klienta
Jeśli maja Państwo specjalne wymagania lub nie znaleźliście potrzebnej Wam usługi - zapraszamy do kontaktu. Jeśteśmy otwarci na wszelkie inne zadania, których nie wymieniliśmy powyżej.

Zapoznaj się z naszymi realizacjami!

Nasi najwięksi zadowoleni Klienci to Starostwo Powiatowe w Przasnyszu oraz Starostwo Powiatowe w Mławie, którym świadczymy swoje usługi od lat.
Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Przejdź do strony z formularzem kontaktowym lub zostaw nam swój numer.
Zadzwonimy w wybranym przez Ciebie terminie.
© Copyright 2022 Miarbud.pl
P.P.U.M.H. „MIARBUD” s.c.
ul. Księdza Piotra Skargi 7
06-500 Mława
Piotr Żochowski
602 266 006
Andrzej Żochowski
606 136 855
crossmenu